Kerst draait om samen zijn, gezelligheid, warmte, licht, liefde, geluk en bovenal gezondheid. Daarom zetten wij ten behoeve van hart- en vaatziekten bij vrouwen een kerstactie op om geld te genereren voor multidisciplinair onderzoek.

Van 18 december tot 22 december verkopen wij kerststerren (groot en klein) in de hal bij de hoofdingang. Patiënten, familieleden, kennissen en medewerkers van het Radboudumc, kunnen de sterren aanschaffen voor thuis of aan iemand geven die ze willen verblijden. Wij vragen €2,50 voor de grote kerststerren en €3,00 voor drie kleine kerststerren. De opbrengsten worden minus een kleine kostprijs gedoneerd aan multidisciplinair onderzoek van hart- en vaatziekten bij vrouwen.

 

Toelichting hart voor vrouwen:

Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten.

De afgelopen 25 jaar is er veel vooruitgang geboekt op het terrein van hart- en vaatziekten. Technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat we hartinfarcten direct kunnen dotteren en ritmestoornissen definitief kunnen verhelpen. Deze vooruitgang heeft ook zichtbaar gemaakt dat er veel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld bij hartinfarcten, hartfalen, beroertes, ritmestoornissen en effecten en bijwerkingen van medicijnen. De m/v verschillen lopen dwars door alle terreinen van hart- en vaatziekten heen.

Van oudsher is de cardiologische zorg gericht op het mannenhart en houden we onvoldoende rekening met de belangrijke m/v verschillen die er zijn. Dat leidt in de praktijk tot veel onbegrepen klachten bij vrouwen, en verkeerde diagnoses en behandelingen. De huidige cardiologische zorg is nog onvoldoende op de vrouw afgestemd.  Vrouwen hebben ook risicofactoren die te maken hebben met de zwangerschap en de overgang, waarmee we rekening moeten houden. In het Radboudumc is een expertcentrum aanwezig voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Hart voor Vrouwen onderzoeksfonds Radboudumc zet zich sinds 14 februari 2014 in voor multidisciplinair onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Met onze stichting leggen we de focus  op de volgende 4 speerpunten van onderzoek:

1. Hoogrisico vrouw na zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie/HELLP)

2. Vrouwen met microvasculaire angina pectoris (haarvaatjes hartspier)

3. Vrouwelijke typen hartinfarct: bv spontane dissectie (SCAD)

4. Hartschade bij/na behandeling borstkanker (cardio-oncologie)