Eerstelijnszorg

Wat is de relatie tussen hartklachten en stress of depressies? Welke rol kan mindfulness spelen bij het voorkomen van hartfalen?