Onderzoekstrajecten

Borstkanker

Het behandelen van borstkanker is niet zonder gevaren. De bestraling of chemotherapie bevindt zich immers in het gebied van het hart, wat tot schade kan leiden. Door deze defecten in een vroegtijdig stadium op te sporen, kan hartfalen uiteindelijk worden voorkomen.

We kennen twee erfelijke factoren die een rol spelen bij borstkanker, namelijk het BRCA1- en het BRCA2-gen. Op het moment dat een vrouw een afwijking heeft in een van deze genen, dan heeft de vrouw een verhoogde kans op borst- en eierstokkanker. Onderzoek moet het verband leggen tussen de genmutatie en hartfalen. Ook willen we graag weten wat de gevolgen voor het hart zijn bij vrouwen die hun eierstok(ken) preventief hebben verwijderd en in een kunstmatige overgang terecht zijn gekomen.

Zwangerschapshypertensie

Zwangerschapshypertensie is een verhoging van de bloeddruk aan het einde van de zwangerschap of kort na de bevalling. Omdat een verhoogde bloeddruk een risicofactor is voor hart- en vaatziekten, willen we graag dat deze patiënten in de gaten worden gehouden. Hierbij zien wij een rol weggelegd voor eHealth-programma’s: het inzetten van IT om de gezondheid te verbeteren. Denk hierbij aan het doorgeven van de bloeddruk via internet of een app door de patiënt zelf.

Hartklachten in menopauze

In de overgang verandert het lichaam van een vrouw doordat de oestrogeenproductie stopt. Hierdoor hebben vrouwen kans dat hun bloeddruk en cholesterolgehalte stijgt. Ook kunnen zij last krijgen van overgewicht en diabetes. Deze aspecten zijn allemaal risico’s voor hartklachten.

Hartfalen ontstaat dikwijls door microvasculaire angina pectoris (MCD). Hierbij krijgt het hart te weinig bloed en zuurstof. Onderzoek moet aantonen welke kennis en hulpmiddelen nodig zijn om de diagnose van MCD in een vroeg stadium te ontdekken. Uiteraard moeten we hierbij ook achterhalen of en welke vrouwen meer genetische aanleg hiervoor hebben. Bovendien willen we weten of er een relatie is met de overgang en wat kortademigheid voor schade aan de bloedvaten toebrengt.

Diabetes

Vrouwen die in de overgang zijn of die suikerziekte/diabetes hebben, zijn een risicogroep voor hart- en vaatziekten. Maar bestaat er ook een relatie tussen suikerziekte en het verouderen van de eierstokken? Het vermoeden is van wel, daarom is onderzoek van belang.

Tussen mannen en vrouwen zit veel verschil als het gaat om oorzaken en symptomen van hart- en vaatziekten. Daarom is het goed om ook het verschil inzichtelijk te maken tussen mannen en vrouwen als het gaat om schade in de bloedvaten door diabetes.

We willen ook meer weten over diastolisch hartfalen. Bij deze afwijking is het hart stug, waardoor het moeilijk kan ontspannen. Het hart kan zich niet goed met bloed vullen, waardoor ook minder bloed het hart kan verlaten. Onderzoek moet uitwijzen of vrouwen met diabetes meer risico lopen op dit soort hartfalen.

Hartinfarct bij vrouwen

Hartproblemen ontstaan bij vrouwen regelmatig door acute scheuren in de kransslagader. In hoeverre heeft erfelijkheid hiermee te maken? Wat is de invloed van stress op het hart? Hevige emoties zoals het overlijden van iemand speelt een rol bij hartproblemen, maar ook stress vanwege onder meer woede, angst, spanning of pijn. Ook het plaatsen van een stent, een metalen of kunststof buisje in een bloedvat of een kanaal, op jonge leeftijd is niet zonder gevolgen voor de patiënt. Deze risico’s willen we blootleggen om overlijden te voorkomen.

Bijwerkingen medicatie

Statines is een medicijn dat de cholesterol verlaagt. Wat zijn de bijwerkingen op het hart van deze medicatie? En welke gevolgen heeft antistollingsmedicatie bij vrouwen die een abnormaal bloedverlies tijdens hun menstruatie hebben?

Eerstelijnszorg

Wat is de relatie tussen hartklachten en stress of depressies? Welke rol kan mindfulness spelen bij het voorkomen van hartfalen?