In deze folder vindt u informatie over microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD). Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

7611-microvasculaire_coronair-i