Symptomen

Hoe herken je hart- en vaatziekten? De meeste mensen denken hierbij aan acute signalen, zoals pijn op de borst en pijn tussen de schouderbladen. In de praktijk blijkt echter dat vrouwen geheel andere klachten kunnen hebben. Het gevaar hiervan is dat de signalen dusdanig vaag zijn, dat het ziektebeeld door zowel artsen als patiënten niet of te laat wordt herkend.

Eigenlijk is het een rare situatie. Onder vrouwen vallen meer slachtoffers door hart- en vaatziekten dan bij mannen. Maar artsen kijken bij klachten naar de ‘mannelijke’ norm. Vooral ook doordat onderzoek naar hart- en vaatziekten veelal bij mannen heeft plaatsgevonden. Vrouwen worden hierdoor te laat of helemaal niet behandeld, met te vaak de dood tot gevolg.

Er ligt nog een ander gevaar op de loer. Hartklachten bij vrouwen lijken erg veel op overgangsklachten. Daarnaast vindt hartfalen meestal plaats tijdens of na de overgang.
Het is dus niet vreemd dat vrouwen af en toe een verkeerde diagnose krijgen. Op welke symptomen moeten vrouwen alert zijn?

Opvliegers
Een van de meest bekende symptomen van de overgang is opvliegers. Hot flashes kunnen echter ook ontstaan vanwege een te hoge bloeddruk, dat weer kan leiden tot hart- en vaatziekten. Houden de opvliegers lang aan? Komt er in de familie veel hartfalen voor? Zijn er meerdere risicofactoren aanwezig? Bespreek de klachten dan toch met een huisarts.

Onrustig en angstig gevoel
Uiteraard kunnen mannen en vrouwen ook dezelfde klachten hebben. Denk hierbij aan pijn in de kaak, in de rug en tussen de schouderbladen. Of misselijkheid en braken. Vrouwen kunnen ook nog pijn hebben in de bovenbuik en duizelig zijn. Daarnaast ervaren ze een onrustig en angstig gevoel. Soms ontbreekt de pijn op de borst volledig bij vrouwen, waardoor artsen de klachten verwarren met griep.

Zeurderige klachten
Daar waar mannen opeens hevige klachten kunnen krijgen, voelen vrouwen zich bij hartklachten ‘gewoon’ niet echt goed. Ze voelen zich een beetje zeurderig en moe. Ze hebben last van hartkloppingen, ervaren (extreme) vermoeidheid en slapen slecht. Doordat de signalen niet overduidelijk zijn, zoeken ze geen hulp bij een specialist. Terwijl het een teken kan zijn dat een infarct zich aandient.

Stil Infarct
Vrouwen krijgen vaker dan mannen een stil infarct. Dit betekent dat ze er zelf niets van merken. Ze hebben vrijwel geen symptomen. Het ziektebeeld wordt dan achteraf bij toeval ontdekt. Toch blijken vrouwen vaak wel te maken te hebben met vermoeidheidsklachten. Neem dus contact met de huisarts op als de vermoeidheid langer aanwezig is. Want de risico’s van niets doen, zijn te groot.