Artikel; hartklachten bij vrouwen nog vaak over het hoofd gezien