Iedereen die gebruik maakt van website van Stichting Hart voor Vrouwen gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Stichting Hart voor Vrouwen behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. Stichting Hart voor Vrouwen aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Stichting Hart voor Vrouwen kan niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, correct en volledig is. Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze teksten actueel en betrouwbaar zijn.

Deze website bevat links naar andere sites. Stichting Hart voor Vrouwen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. We geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de site van Stichting Hart voor Vrouwen, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat Stichting Hart voor Vrouwen de site of de daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt;
  • de site van Stichting Hart voor Vrouwen mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames);
  • een site mag een link naar Stichting Hart voor Vrouwen maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;
  • een site mag op geen enkele manier het logo van Stichting Hart voor Vrouwen gebruiken zonder schriftelijke toestemming;
  • een site mag geen onjuiste informatie over Stichting Hart voor Vrouwen en haar producten en/of diensten geven;
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Stichting Hart voor Vrouwen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.