Oorzaken

Wetenschappelijk bewezen oorzaken

Hoe komt het dat hart- en vaatziekten bij vrouwen tegenwoordig zo vaak voorkomen? Veel van de onderstaande oorzaken zijn inmiddels wetenschappelijk bewezen. Maar daarnaast zijn er ook nog enkele redenen waarvan wij sterk vermoeden dat die ook kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. Deze oorzaken zijn vaak nog niet grondig onderzocht en daardoor bij het grote publiek minder bekend. Het is essentieel dat ook hier zicht op komt, zodat men de gevolgen kent en tijdig maatregelen kan treffen. Extra onderzoek is dus dringend nodig.

Ongezonde levensstijl
Doordat vrouwen steeds meer zijn gaan werken, is het stressniveau aanzienlijk toegenomen. Zeker ook doordat ze het werk moeten combineren met de zorg voor kinderen. Daarnaast spelen een tekort aan beweging, overgewicht en suikerziekte een grote rol. Roken is echter de grootste boosdoener. Zeker als het gaat om vrouwen die jonger zijn dan vijftig jaar. Inmiddels is bewezen dat vrouwen die roken voordat zij in de overgang komen, gemiddeld dertien jaar eerder een hartinfarct krijgen.

Aderverkalking
Bij zowel mannen als vrouwen kunnen de slagaders dichtslibben. We noemen dit ook wel aderverkalking. Bij mannen ontstaan de vernauwingen in de bloedvaten vooral op één plek. Bij vrouwen slibben de vaten echter gelijkmatig dicht – over een grotere lengte – en minder snel dan bij mannen. Doordat de aderverkalking regelmatig in de kleine bloedvaten plaatsvindt, kunnen artsen de juiste diagnose bij vrouwen lastiger stellen. Waardoor zij ook niet tijdig maatregelen kunnen nemen.

Trombose
Ons bloed moet stollen bij verwondingen. Hierdoor blijft het bloedverlies namelijk beperkt. Bij trombose vindt het stollen ook op niet gewenste momenten plaats. Het gevolg is dikwijls dat een (slag)ader wordt afgesloten. Organen krijgen dan geen zuurstof en voeding, met hart- en herseninfarcten tot gevolg. Een belangrijke oorzaak voor trombose is het slikken van de anticonceptiepil. Ook te weinig beweging, ongezond voedsel, roken en alcohol kunnen trombose bevorderen.

Behandeling tegen kanker
Bestraling, chemo- en radiotherapie en medicatie met groeiremmers tegen kanker kunnen leiden tot hartfalen. Zeker als het gaat om behandelingen tegen borstkanker, ziekte van Hodgkin en slokdarmkanker. Reden hiervoor is dat de bestraling voor deze soorten kanker altijd plaatsvindt in de buurt van het hart. Bij radiotherapie wordt een deel van het hart vaak ook bestraald, waardoor er hartcellen beschadigd kunnen raken.