Van wie verwerken wij gegevens?
Wij verwerken uitsluitend gegevens van personen die zich hebben ingeschreven voor een evenement van Stichting Hart voor Vrouwen of de nieuwsbrief.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?
Stichting Hart voor Vrouwen is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Stichting Hart voor Vrouwen verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Stichting Hart voor Vrouwen beslist:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waarom de gegevens worden verwerkt;
 • Hoe de gegevens worden verwerkt.

Stichting Hart voor Vrouwen draagt hiervoor verantwoording en is aanspreekbaar.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden binnen Stichting Hart voor Vrouwen gebruikt om:

 • U te kunnen informeren en uitnodigen voor een webinar
 • U presentaties en beeldmateriaal te kunnen sturen na afloop van het door u gevolgde webinar
 • Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, de nieuwsbrief van Stichting Hart voor Vrouwen

Voor welke redenen verwerken wij uw gegevens?
Stichting Hart voor Vrouwen verwerkt uw persoonsgegeven op basis van uw toestemming.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
U vult uw e-mailadres is bij inschrijving voor een webinar, of voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben van u.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatie, bedrijf, stichting, instelling.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Geheimhouding
Alle medewerkers die uw gegevens te zien krijgen hebben geheimhoudingsplicht.

Beveiliging
Het is onze taak om uw gegevens te beschermen. Daarvoor nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Stichting Hart voor Vrouwen zorgt ervoor dat de computers goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen en zijn hiervoor gecertificeerd.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Uw e-mailadres bewaren we in een database, zodat we u kunnen uitnodigen voor een volgend webinar.

Uw rechten
U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Kloppen uw gegevens niet? Dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Het gaat hier alleen om objectieve gegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Ook heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen. Dit kunt u aanvragen via info@hartvoorvrouwen.nl.

Cookies
Bezoekt u onze website? Dan gebruiken we cookies.

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Vragen en klachten
We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Maar mogelijk hebt u vragen of bent u ontevreden over hoe Stichting Hart voor Vrouwen omgaat met uw privacy.

 • U kunt uw vragen en/of ontevredenheid melden via info@hartvoorvrouwen.nl
 • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het Radboudumc toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens vindt u hieronder.
 • Hopelijk kunt u via deze wegen uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Maar u hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij het Radboudumc via deze link.
 • Het is ook mogelijk om een klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Postadres:
Radboudumc Stichting Hart voor Vrouwen
348 Afdeling Klachtenbemiddeling
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

T. (024) 361 31 91
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.