Grant van KWF voor professor dr Angela Maas voor haar onderzoek binnen de cardio-oncologie

Zij gaat samen met prof Flora van Leeuwen, (AVL), uitgebreid cardiovasculair onderzoek doen bij BRCA mutatiedraagsters. Voor vrouwen uit families met erfelijke eierstokkanker bestaat geen goede screeningsmethode. De enige effectieve manier om eierstokkanker te voorkomen is het preventief verwijderen van eierstokken en eileiders. Deze ingreep wordt daarom aangeraden bij vrouwen met een hoog risico op eierstokkanker op 35-45 jarige leeftijd. De operatie is een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor jonge vrouwen, omdat ze vervroegd in de overgang komen. Jaarlijks vindt deze ingreep plaats bij ongeveer 500 vrouwen. Behalve overgangsverschijnselen, zijn er mogelijke andere nadelige gevolgen: vrouwen zouden na de operatie meer kans hebben op hart- en vaatziekten, botontkalking en wellicht geheugenstoornissen, met een hoge kans op verminderde kwaliteit van leven. We weten echter niet of en in welke mate deze problemen optreden in deze specifieke groep jonge vrouwen.

Positief gevolg van de operatie is echter dat de kans op borstkanker mogelijk wordt verlaagd, door daling van de spiegels van vrouwelijke hormonen. Omdat erfelijke eierstokkanker vaak gepaard gaat met erfelijke borstkanker, is het belangrijk te weten of en in welke mate het risico op borstkanker door deze operatie wordt verlaagd. Momenteel spreken de onderzoeken op dit gebied elkaar tegen. Verder kan de operatie een positief effect hebben op de overleving van vrouwen die borstkanker hebben doorgemaakt.

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven van vrouwen uit families met erfelijke borst- en eierstokkanker. We hebben hiertoe 2 doelen gesteld:

  1. a. Onderzoeken of de kans op borstkanker na eierstokverwijdering verlaagd is en in welke mate;     b. Onderzoeken of de overleving van borstkankerpatiënten verbetert na eierstokverwijdering, en in welke mate.
  2. De mogelijk negatieve gevolgen van een eierstokverwijdering op jonge leeftijd in kaart brengen. We willen de effecten meten op het hart, de vaten, botten, het brein en op de kwaliteit van leven. We willen ook nagaan of de gevolgen van eierstokverwijdering afhangen van de leeftijd bij de ingreep en het gebruik van hormoonsuppletie daarna.