Mariëlle Hartzema geregistreerd als verpleegkundig specialist in het specialisme vrouwencardiologie

Het is ons een genoegen om mede te delen dat Mariëlle Hartzema vanaf 31 augustus 2017 geregistreerd staat als verpleegkundig specialist.

Mariëlle Hartzema zet zich als verpleegkundig specialist binnen he specialisme vrouwencardiologie.  Wij feliciteren Marielle met haar benoeming en wensen haar veel succes in haar beroepsuitoefening.