Meer informatie boek Hart voor Vrouwen

Op internet zijn veel sites te bezoeken die raken aan de onderwerpen die worden behandeld in dit boek. Hieronder vind u een selectie van de vele mogelijkheden om meer te lezen.

De site van de Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Voeding Leeft is het grootste landelijke podium voor artsen en zorgprofessionals over voeding en leefstijl

Amerikaanse site met informatie over pilgebruik en (verlaagde) risico op kanker

Nederlandse sterftecijfers aan kanker en hart- en vaatziekten (m/v)

Website ECG interacties van medicatie

Sterftecijfers aan hart- en vaatziekten (m/v) in Europa

Een ontwikkelde ‘roadmap’ voor sex- en gender specifiek onderzoek in biomedische wetenschappen en de gezondheidszorg

Facebook-groep van SCAD patiënten Nederland

FDA-rapport bloedingscomplicaties van NOACs (nieuwe generatie bloedverdunners)

Website over het belang van ‘gender in de wetenschap’. Ontwikkeld door prof Londa Schiebinger uit Stanford (VS)

EU-rapport van de expert groep ‘Innovation through Gender’ (2013)

Stichting HELLP patiënten Nederland

Handleiding borstkankerscreening bij vrouwen die een defibrillator (ICD) hebben

10 jaars risico op hart- en vaatziekten op basis van risicofactoren en de kalkscore (CAC)

Behandel-standaard hart- en vaatziekten voor de eerste lijn (2012)

Website van de Amerikaanse Women’s Health Initiatives (WHI) studies

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) richtlijn menopauze (UK)

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) richtlijn pijn op de borst (UK)

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) richtlijn risicofactoren hart- en vaatziekten (UK)

Website normaal ECG

Website Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Nationaal Preventie Akkoord 2018

Statistieken kanker in Amerika

Website LATER poliklinieken voor volwassenen na kinderkanker

Informatie over de wanpraktijken van de tabaksindustrie

Website van het voedingscentrum

informatie over ziekten en gezondheid vanuit de overheid en RIVM

Website World Health Organisatie (WHO) over hart- en vaatziekten

Website organisatie WomenInc, die streeft naar gelijke kansen voor iedereen

Kennisagenda Gender en Gezondheid, vanuit ZonMw en de Alliantie Gender& Gezondheid (2015)