Mindfulness-Therapie

Momenteel is er een onderzoek gaande in het RadboudUMC in Nijmegen naar het effect van mindfulness-therapie bij vrouwen met terugkerende klachten van pijn op de borst als gevolg van microvasculair coronaire dysfunctie (MCD). Dit heet ook wel microvasculaire angina pectoris. Bij MCD zijn vooral de kleinere vaatjes van het hart aangedaan, wat kan leiden tot klachten zoals pijn op de borst (met uitstraling naar de arm, kaak en tussen de schouderbladen), misselijkheid, zweten, duizeligheid etc.. Deze kleine vaatjes kunnen niet zichtbaar gemaakt worden bij een hartkatheterisatie (angiogram) en tot nu toe is de diagnose alleen mogelijk door vernauwingen in de grotere kransvaten uit te sluiten. Er bestaat veel ongerustheid, angst en stress onder de patiënten omdat er zoveel onzekerheid bestaat over de diagnose en de behandeling.

Er is uit onderzoek gebleken dat onder andere stress een belangrijke factor is bij deze klachten. Het verminderen van stress zou de hevigheid en de frequentie van de klachten kunnen  verminderen. Wij onderzoeken of mindfulness leidt tot een vermindering van die klachten en tot een verbetering van de  kwaliteit van leven.

Aan het eerste onderzoek doen 30 vrouwen mee tussen de 45 en 65 jaar, die microvasculaire angina pectoris hebben. Er doen alleen vrouwen mee, omdat microvasculaire angina pectoris vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Vooraf aan het onderzoek worden verschillende metingen verricht: 2 cardiologische vaattesten om indirect de bloedstroom in de kleine vaatjes rondom het hart te meten en een aantal vragenlijsten. Hiermee kunnen we meten wat de invloed van de klachten is op het dagelijks leven. Na de intake en begin testen  worden de vrouwen door loting verdeeld in twee groepen: één groep krijgt de mindfulness-training en de andere groep niet.

De groep die ingeloot is volgt 8 weken lang de mindfulness-training. Na afloop krijgen alle vrouwen (dus zowel de vrouwen die de training gekregen hebben, als de vrouwen die dat niet gekregen hebben) weer dezelfde vaatonderzoeken en vragenlijsten. Met dit onderzoek willen wij aantonen dat stressreductie door mindfulness een gunstig effect heeft op de klachten van microvasculaire angina pectoris en leidt tot een betere kwaliteit van leven.