Radboudumc breidt specialistische hartzorg voor vrouwen uit

Het Radboudumc start 16 november met een speciale polikliniek voor vrouwen die lijden aan microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD). De term staat voor een ziektebeeld waarbij de kleinste bloedvaten in het hart niet goed functioneren. Dit leidt tot zuurstofgebrek in het hart, wat zich uit in onder meer pijn op de borst (tijdens of na inspanning, maar ook in rust), luchttekort, vermoeidheidsklachten en concentratiestoornissen. De ziekte komt met name voor bij vrouwen. Naar schatting 10.000 vrouwen in Nederland -merendeels van middelbare leeftijd- lijden aan MCD, vaak zonder dat zelf te weten.

Omdat de gangbare cardiologische diagnostiek vooral inzoomt op de grote bloedvaten van het hart, blijven de kleine haarvaten vaak buiten beschouwing. Hierdoor wordt de diagnose MCD regelmatig gemist en dat heeft nogal wat gevolgen, zegt cardioloog dr. Suzette Elias-Smale, die het MCD-project van het Radboudumc onder haar hoede heeft: ‘Vaak krijgen deze patiënten niet de juiste medicatie die ze nodig hebben. Dus blijven de klachten bestaan. Deze klachten kunnen bijzonder invaliderend zijn. Logisch dat patiënten blijven zoeken naar oorzaken en met stijgende wanhoop een beroep doen op verschillende zorgprofessionals. Wij zijn ervan overtuigd dat onze focus op de kleine haarvaten bij deze groep én betere zorg oplevert met meer patiënttevredenheid én tot minder zorgkosten leidt.’ Een conclusie die aansluit bij wat Elias’ collega prof.dr. Angela Maas al eerder aantoonde: op vrouwen gerichte diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten leidt tot betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Het uitgebreide zorgtraject dat Elias en Maas voor MCD-patënten hebben opgezet, bestaat nog niet in Nederland en voor zover bekend evenmin elders in de wereld. Hierbij is de diagnostiek meer gericht op de kleinste vaatjes dan bij andere cardiologische patiënten. Verder is een specialistisch verpleegkundige beschikbaar voor extra begeleiding. Een klankbordgroep van patiënten zorgt voor input en bijsturing van patiëntenkant, terwijl wetenschappelijk onderzoek moet hardmaken dat de verwachte gezondheidswinst en kostenreductie daadwerkelijk worden behaald. Het geheel is uitgewerkt volgens de principes van Value Based Health Care, een model dat is ontwikkeld door Harvard-econoom prof.dr. Michael Porter.

Om MCD vast te stellen of uit te sluiten komen jaarlijks vanuit het hele land circa vierhonderd vrouwen naar Radboudumc.