Terugblik SCAD patiëntenavond 09-03-2016

Op 9 maart jongstleden vond een zeer succesvolle SCAD patiëntenavond plaats in het Radboudumc te Nijmegen. Tijdens deze drukbezochte avond (> 80 aanwezigen) heeft patiënte Karin Engels haar ervaringen verteld en heeft prof Angela Maas een update gehouden van de aanwezige kennis. Daarna was er uitgebreid gelegenheid tot discussie. De belangrijkste conclusie is dat we nog heel veel zaken niet weten en dat SCAD patiënten geen homogene groep zijn. Bundeling van expertise met partners in de EU is daarom erg belangrijk.

Enkele discussiepunten:

Klachten na SCAD kunnen soms nog maanden aanhouden. Let op de bloeddruk!
Bij een SCAD kan net als bij andere hartinfarcten reanimatie nodig zijn in de acute fase.
SCAD is alleen met zekerheid vast te stellen bij een hartcatheterisatie.
Een SCAD kan geleidelijk ontstaan (dagen) maar ook acuut
Standaard statines zijn niet bewezen nuttig na SCAD, kunnen schadelijk zijn (Harvard)
FMD kan bij 40-70% SCAD’s , exact % onbekend. Advies standaard CT/MRI niervaten.
Geen jaarlijkse CT, ivm stralingsrisico. MRI is niet schadelijk.
Neem na SCAD 3 maanden herstel in acht en ga bewegen/sporten op geleide klachten.