Uitreiking cheque nav actie Lucy Raben

Verheugd-maar ook met enige bescheidenheid wil ik jullie mededelen dat de eerste aanzet tot een nieuw Fibromusculaire Dysplasie informatie platform i.c.m. SCAD op de website Hart voor Vrouwen is geplaatst. Het totale donatie bedrag a €750,00 is onlangs aan Prof. Dr. A. Maas (oprichtster H.v.V. overhandigd.

 

 

 

 

 

Een geweldige bestemming omdat deze non – profit stichting zich o.a. inzet voor multidisciplinair onderzoek dat gericht is op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Anno 2021 sterven er nog steeds meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten!

Want ook zeldzamere hart- en vaatziekten zoals Fibromusculaire Dysplasie (FMD) en Spontanous Coronair Artery Dissection (SCAD) verdienen aandacht: mijn doneeractie.nl slogan!

Het zichtbaar maken van onderlinge verbanden door verschillende medische vakgebieden bij elkaar te brengen is een van de kernpunten waar het onderzoekfonds zich mee bezighoudt.

Mijn streven is en was om FMD te integreren in een gezamenlijk platform binnen het onderzoekfonds Hart voor Vrouwen. Een extra podium waar deze twee specifieke aandachtsgebieden elkaar vaak overlappen. Ik ben dan ook bijzonder blij en dankbaar dat de stichting H.v.V. aan mijn wens heeft kunnen voldoen en hiervoor ruimte creeerde op hun website.

Vooralsnog gaat het om de eerste aanzet -de basis -en zullen marginale aanpassingen nog kunnen plaatsvinden. Ook zal geprobeerd worden de pagina zo up to date mogelijk te houden met relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Fibromusculaire Dysplasie en Spontanous Coronair Artery Dissection. Hierdoor hopen we een extra informatie platform aan te bieden – binnen de academische setting en onder auspicien van Prof.Dr. A.Maas voor patienten/lotgenoten, (para) medici, w.o. en overige geïnteresseerden.

Over enkele weken zal mijn doneeractie.nl pagina verdwijnen op deze crowndfunding site. De link zal gekopieerd worden zodat deze actie bewaard blijft. Deze kunt U ook zelf opslaan! Dan rest mij tenslotte om U allen nogmaals te danken voor al Uw giften, support, ondersteuning, promotie-activiteiten, en medewerking bij de totstandkoming van dit unieke project. In het bijzonder wil ik Prof. Dr. A. Maas danken voor haar toestemming/medewerking en enthousiasme gedurende dit traject en ook de Hart voor Vrouwen projectondersteuners -waarbij ik nadrukkelijk Eveline wil noemen die dit proces vorm gaf en mij al die (corona) maanden zo voortreffelijk begeleidde.

zie: https://www.hartvoorvrouwen.nl/FMD/

Zorg goed voor Uw hart en vaten,

Hartelijke Groet

Lucy

Extra mededeling: het hieronder getoonde bedrag is NIET het donatie bedrag (dat is en bli jft € 750,00) Hieronder ziet U nl het bedrag waar de commissie/transactie kosten van doneeractie.nl bij zijn opgeteld!

Zie Updates:

(onderaan deze pagina)

maart/april 2021: ontwerpfase en afrondingsfase

3 februari 2021 ( 1ste gedeelte (ruwe weergave) ontwerppagina FMD en SCAD zoals deze tzt op de website HART VOOR VROUWEN geplaatst zal gaan worden.

UPDATE 25 januari 2021

Door de moeilijke Corona (Covid-19) omstandigheden van de lockdown en alle daaruit voortvloeiende concequenties was het niet mogelijk al voor eind 2020 een concept ontwerp ter inzage te presenteren. Zoals U weet zetelt het onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen in het

Radboud UMC en zorgen ook hier allerlei Corona (Covid-19)-aanpassingen voor vertragingen, dus ook bij het Onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen. Ondanks deze realiteit kan ik U mededelen dat ik onlangs het stappenplan voor het informatieplatform SCAD/FMD kreeg toegezonden en nu in de startblokken staat. U kunt deze brief inzien onder het ‘kopje’ updates

Hier vindt U ook het eerste gedeelte van het proefontwerp voor de SCAD/FMD pagina zoals die tzt bij de Stichting Hart voor Vrouwen voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Momenteel wordt er data verzameld over Fibromusculaire Dysplasie voor de extra pagina op de website Hart voor Vrouwen incl. de info over de relatie i.c.m. SCAD. Ook relevante links gaan tzt gekoppeld worden aan deze extra informatie bron.

ATTENTIE Iedereen doet zijn uiterste best om tijdens deze uitzonderlijke Covid-19 omstandigheden de uitwerking van dit stappenplan niet te veel vertraging te laten oplopen. Ook bij de Stichting Hart voor Vrouwen heeft deze pandemie direct/indirect gevolgen en de nodige consequenties. De strengere richtlijnen -ook in het Radboud (hun thuisbasis), zorgt voor enige planmatige stagnatie en vertraging maar dit is onvermijdelijk, helaas. Uw begrip hiervoor zie ik als een vorm van collectieve solidariteit, verbondenheid en met vertrouwen in de toekomst. Zorg goed voor Uzelf en Uw naasten, blijf gezond.

Als er zich ‘stapsgewijs’ nieuwe ontwikkelingen voordoen mbt dit project dan zal ik deze met U allen delen,

m.v.g.

Lucy

Update 5 januari 2021 Nieuwjaarswens

Update d.d. 28 november 2020 ‘tussenstand!

Na enig wikken en wegen kan ik jullie mijn nieuwe bestemming meededelen voor het te schenken doneeractie-sponsor bedrag n.a.v. de beklimming van de Alp d’ Huez.

Zoals jullie hebben kunnen lezen moest ik mijn wensdoel (info-materiaal zoals flyers bij de eerste en tweelijns zorg) aanpassen/bijstellen omdat de digitale informatievoorziening steeds belangrijker wordt en de verwachting is dan ook dat de traditionele informatievoorziening dmv flyers/ folders op den duur geheel zal verdwijnen. Een gepasseerd station.

Om bovenstaande reden staat het onderzoeksfonds cq. non-profit organisatie en Stichting Hart voor Vrouwen nu als hoogst genoteerde op mijn verlanglijstje. Het definitieve besluit zal rondom de jaarwisseling vallen! Ruim 3 weken geleden heb ik bij hen de vraag neergelegd of het uitvoerbaar was om FMD (Fibromusculaire Dysplasie) te implementeren binnen hun organisatie Hart voor Vrouwen. Een zichtbare link-verbondenheid tussen FMD en SCAD maw de gerelateerdheid van beide aandoeningen incl. informatie beter lees: nadrukkelijker in de spotlights te zetten en onder de aandacht te brengen. Prof. A. Maas (oprichtster Hart voor Vrouwen) heeft inmiddels haar toestemming gegeven om een nieuwe pagina te laten ontwerpen en in/bij te voegen en te linken aan FMD. Persoonlijk ben ik hier erg gelukkig mee. Eind december ontvang ik een conceptontwerp ter goedkeuring. Dit onderzoekfonds Hart voor Vrouwen financiert als nonprofit organisatie (wetenschappelijke) onderzoeken van Hart en Vaatziekten m.n. de dwarsverbanden tussen Hart en Vaatziekten. Fibromusculaire Dysplasie en SCAD zijn hier een mooi voorbeeld van. Een prettige bijkomstigheid is dat dit onderzoekfonds al enige naamsbekendheid heeft. Het doneerbedrag t.z.t. aan deze Stichting Hart voor Vrouwen te kunnen overhandigen lijkt mij een prachtig initiatief, een mooie afronding en gevoelsmatig de juiste beslissing. In mijn beleving komen hier n.l. alle ingrediënten samen die kunnen voldoen aan mijn voorwaarden, waarbij de kleinschaligheid een niet onbelangrijke factor is. Op deze manier hoop ik dat zowel FMD als SCAD (potentiële) lotgenoten er in de toekomst direct/indirect profijt van mogen ondervinden. Mijn tegenprestatie de doneeractie.nl beklimming van de Alp d’ Huez

voor FMD en SCAD was een klein individueel -persoonlijk initiatief en ik denk dat deze keuze goed matcht i.c.m. Hart voor Vrouwen. Ik hoop dan ook dat al mijn sponsoren dit besluit eveneens kunnen waarderen en enthousiast omarmen.

Tot zover deze ‘tussenstand van zaken’

Ik hou jullie op de hoogte!

groet

Lucy

Update: 1 november 2020

Onlangs heb ik mijn wensdoel kenbaar gemaakt aan Prof. Dr. A. Maas en Prof. Dr. de Leeuw. Zoals jullie weten is de mening van deze twee professionals erg belangrijk en kan in hoge mate doorslaggevend zijn. In hun reactie lieten ze mij weten dat ze mijn streven naar info materiaal helemaal begrepen. Evident. Maar nu leven we in een tijdperk van digitale informatievoorzieningen en men verwacht dan ook dat papieren foldermateriaal over enige tijd geheel zal verdwijnen uit de wachtkamers bij huisartsen en specialisten. Men zal dan, en dat gebeurd nu natuurlijk ook al, verwezen worden naar digitale platforms cq. kennisbanken. Daarnaast schijn je ook nog eens een heel traject van toestemmingen door te moeten lopen om überhaupt iets in een wachtkamer neer te mogen leggen!

Nu hebben zowel Prof. Dr. A. Maas als Prof. Dr. P. de Leeuw mij een aantal aanwijzingen //tips gegeven mbt de eventuele keuze bestedings-mogelijkheden mbv de digitale informatievoorziening. Organisaties, stichtingen, portalen die allen Hart en Vaatziekten bij vrouwen vertegenwoordigen. Mijn speerpunt is natuurlijk FMD en SCAD, dus nu ben ik mij digitaal aan het oriënteren bij welke stichting of organisatie het donatiebedrag het beste gewaarborgd is icm mijn doelstelling. De Hartstichting zal overigens buiten beschouwing worden gelaten. Leuke anekdote: berekende dat ik meer dan 2000 maal de Alp d’Huez zou moeten beklimmen om alleen al het jaarsalaris van de directeur van de Hartstichting te kunnen betalen!! Te grootschalig, business-core! Ongetwijfeld vervuld de Hartstichting een belangrijke rol in onze samenleving mbt Hart en Vaatziekten metname bij wetenschappelijk onderzoek etc.etc. Maar daar was deze kleine persoonlijke individuele doneeractie niet voor bedoeld.

De komende weken ga ik me inlezen en laat ik me informeren mbt de digitale mogelijkheden en zal jullie vanzelfsprekend op de hoogte houden.

Voor het einde van het jaar wil ik het donatiebedrag overgemaakt hebben en is deze pagina tot eind december nog zichtbaar!

groet

Lucy

Update: stand van zaken n.a.v. mijn tegenprestatiebeklimming van de Alp d’Huez d.d. 27 augustus 2020

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken thuis en kan ik tevreden terugkijken naar mijn Franse klim-avontuur want: de Alp d’Huez missie is volbracht. Met dank aan alle sponsoren. Jullie gaven me, tijdens moeilijke momenten juist die extra mentale veerkracht die nodig was om boven mezelf uit te stijgen tijdens deze loodzware tocht naar boven. Nogmaals bedankt allemaal. Voor zo’n kleine eenpersoonsactie is het een uniek en prachtig succes geworden. De actie is enthousiast gedeeld, zelfs wereldwijd! Mijn mailbox stroomde vol lieve berichten en felicitaties uit bv Australië, Amerika, Azië, Frankrijk, Belgie etc. Dus in mijn ultieme doel: met deze actie de naamsbekendheid van SCAD icm FMD vergroten ben ik zeker geslaagd. Dankzij jullie support. Voor mij persoonlijk was het een onvergetelijke ervaring. Een ‘once in a lifetime’ experience.

De laatste weken heb ik veel nagedacht over de besteding van het 50%- 50% (Fibromusculaire Dysplasie en SCAD) donatiebedrag. Mijn grootste wens zou zijn om dit bedrag te besteden aan een project waardoor alle lotgenoten er direct of indirect profijt van zullen of kunnen ondervinden. Nu en in de toekomst. Iets ‘tastbaars’ concreets. Te denken valt b.v. aan een info-folder/flyer in de wachtkamer bij de eerstelijns zorg en bij cardiologen en vasculair internisten in de tweedelijnszorg. Zowel Cecile (moderator SCAD lotgenoten als Madelon moderator Fibromusculaire Dysplasie lotgenoten, en de stichting Hart voor Vrouwen (Eveline Kooke) zijn door mij persoonlijk benaderd en op de hoogte gebracht van mijn wens. Hun positieve reactie hierop maar vooral hun input -ook als ervaringsdeskundigen, is voor mij erg belangrijk om dit plan uiteindelijk te kunnen verwezenlijken. Een (SCAD en FMD) flyer waarin zowel SCAD als FMD en de onderling verbondenheid tussen deze twee aandoeningen duidelijk worden uiteengezet en toegelicht. De medewerking en adviezen van de deskundigen:lees professionals, zijn hierbij onontbeerlijk. Het doel blijft verspreiding naamsbekendheid Fibromusculaire Dysplasie en SCAD en de onderlinge verbondenheid /gerelateerdheid tussen beide aandoeningen/ziektes. Om die reden zal mijn doneeractie.nl pagina nog enige tijd zichtbaar blijven want als mocht blijken dat dit plan inderdaad uitvoerbaar /realiseerbaar is dan kunnen we elke extra gedoneerde euro nog heel goed gebruiken. Ik zal U op de hoogte houden van de ontwikkelingen cq. voortgang mbt dit initiatief. Hiervoor zal ik deze pagina gebruiken en bij breakings news meldingen de lotgenoten pagina’s van FMD en SCAD.

groet Lucy

Zoals gezegd: Ook zeldzame(re) ziektes/aandoeningen verdienen aandacht b.v. FMD en SCAD.

Kort samengevat: Fibromusculaire Dysplasie is een vaatziekte die abnormale cel ontwikkeling in de vaatwand(en) van een of meerdere middelgrote slagaders in het lichaam veroorzaakt, met als gevolg een vernauwing (stenose), aneurysma (verwijding) of een scheur (dissectie) in de bloedvaten. Bij deze verstoorde aanleg van bind-en spierweefsel in de vaatwand(en) zijn waarschijnlijk meerdere oorzaken betrokken. Erfelijkheid en afwijkingen in de bloedvaten bv. Je kunt (nog) niet genezen van vaatdysplasie. FMD komt het meest bij vrouwen voor, maar ook bij mannen wordt deze ziekte aangetroffen. Bekende lokaties zijn de nierslagader(en), halsslagader(en), beenslagader(en), kransslagader(en) maar ook de slagaderen van de arm, milt of darmen kunnen aangedaan zijn. Niet precies bekend is hoeveel mensen FMD hebben, maar mogelijk enige honderd-duizenden! Vaststelling vindt meestal toevalligerwijs plaats door een CT-scan van de bloedvaten. Maar waarneming/detectie kan ingewikkeld zijn en soms moeilijk te diagnostiseren. Deze vaatdysplasie is na aderverkalking (Atherosclerose) de meest voorkomende aandoening van de slagaders! Het is en blijft vreemd dat er zo weinig aandacht aan deze ziekte wordt besteed. FMD kan leiden tot problemen in het hart. Uit onderzoek blijkt dat tot 80% van de spontane dissecties (scheuren/scheurtjes) in de kransslagaderen van het hart SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection) -wordt veroorzaakt door FMD. Men vermoedt dat dit ook het geval is voor een deel van de onverklaarbare dissecties(scheurtjes) in de halsvaten. Bij SCAD ontstaat er spontaan een scheur in de binnenste laag van het vat van de kransslagaderen, waardoor er bloed stroomt tussen de vaatwandenlagen en deze uit elkaar dwingt. Vernauwingen en bloedstolsels (thrombose) kunnen dan het gevolg zijn met mogelijk een hartinfarct. Als dan een dergelijke scheur niet tijdig wordt gelokaliseerd d.m.v. een hartkatheterisatie/CT scan kan het na enige tijd zelfs “verdwijnen” (genezen!) bijv. achter een plaatselijke vernauwing van plaquevorming (vetachtige stof). Onderzoek toont aan dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen FMD en SCAD, m.a.w. Fibromusculaire Dysplasie kan gerelateerd zijn aan een SCAD.

Frequente gespecialiseerde zorg d.m.v. specifieke FMD en/of SCAD controle-spreekuren (afsprakenpoli’s) in alle UMC’s- en monitoring door beeldvorming zijn daarbij essentieel. Een aparte FMD vermelding onder het kopje hart -en vaatziekten op de site van de Hartstichting, een pre! Behalve MUMC Maastricht (het FMD expertise centrum), AMC en VUmc Amsterdam, UMC Utrecht, Erasmus M.C. Rotterdam, en het Radboud UMC in Nijmegen (+SCAD expertise centrum ‘Hart voor vrouwen’ ), is dit ideaalbeeld vooralsnog een utopie. Maar het net sluit zich

langzaamaan en de FMD dekkingsgraad laat een stijgende lijn zien. Met dank ook aan al die interne vasculair geneeskundigen die in verschillende perifere/algemene ziekenhuizen een FMD polikliniek zijn gestart. Uiteraard kunt U ook in de niet genoemde medische academische/universiteitscentra terecht voor FMD en/ of SCAD diagnostiek.

P.S. gespecialiseerde expertise centra/poliklinieken in alle UMC’s/AMC’s! zouden altijd een voortrekkersrol moeten spelen bij het (vast)stellen van de diagnose, die zou dan leidend moeten zijn. Een optimale onderlinge samenwerking zou men kunnen vastleggen in een convenant of intensie-overeenkomst. Maar dat is mijn persoonlijke mening!

Toch is er wel vooruitgang te bespeuren, met ‘small steps’ bijv. zoals hieronder (foto) weergegeven, de oprichting van een FMD werkgroep waarbij nauw samengewerkt wordt/gaat worden, tussen zes verschillende ziekenhuizen.

Er is dus wel sprake van enige beweging. In het Europese patienten registratie systeem bijv. worden FMD gegevens vastgelegd en opgeslagen, evenals het DNA (in Parijs) van FMD patienten, dit alles voor wetenschappelijk onderzoek. Ook is er een SCAD registratie vanuit de European Society of Cardiology operationeel. Maakt ONBEKENDHEID dan misschien ONBEMIND ………….de actuele stand van zaken is, dat er inmiddels verschillende initiatieven ondernomen zijn/worden door veelal “bevlogen” wetenschappers/artsen. Chappeau! Voor grotere stappen- die echt het verschil gaan maken, is er ongelofelijk veel geld nodig! Dat gaat-en schiet, mijn doel voorbij, maar elke kleine bijdrage is een begin en toont Uw betrokkenheid en sympathie.

Een niet onbelangrijke extra vermelding: Bij waarschuwingssignalen zoals een TIA beroerte of hartinfarct is onmiddellijk medische hulp van cruciaal belang. De symptomen bij SCAD zijn vaak vergelijkbaar met die van een hartaanval, zoals pijn op de borst, kortademigheid, zweten, misselijkheid en duizeligheid. Toch gaan hier vaak a-typische klachten aan vooraf, die nogal eens voor onduidelijkheid kunnen zorgen! Hulpverleners, familie en andere betrokkenen, moeten dan ook z.s.m. op de hoogte gesteld worden dat de patient FMD heeft en/of een SCAD heeft gehad. Voor gedetailleerde uitleg/informatie verwijs ik U naar de website www.fmdgroep.nl van de FMD groep en de besloten Facebookpagina FMD lotgenoten. En voor SCAD naar de besloten Facebookpagina voor SCAD patienten, de website ‘hart voor vrouwen’ – ‘vrouwenhart’ en de hartstichting.

Daarnaast is het van groot belang dat geneeskunde opleidingen meer aandacht gaan besteden aan de relevante symptomatische verschillen tussen het mannen- en vrouwenlichaam. Voor metname cardiovasculair onderzoek moeten we nog altijd een achterstand op mannen inhalen om de gezondheidssituatie van vrouwen met hart en vaatproblemen te verbeteren. Maar er komt steeds meer erkenning en herkenning. Door o.a. een aantal “gedreven” vrouwelijke cardiologen wordt stilaan de achterstand ingelopen. Inmiddels komen er ook steeds meer Hart-en vaatpoliklinieken voor vrouwen met speciale spreekuren. Een vroege signalering is essentieel voor een juiste diagnostiek en aansluitend een goed en zorgvuldig zorgtraject.

Changes are slow but they are moving!

Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Lucy Raben (LuRaBo), 64 jaar, getrouwd met Ben, moeder en oma. Ik woon in Warnsveld (Gld.). Sinds oktober 2018 zelf ook gediagnostiseerd met vaatdysplasie. De consequentie hiervan; een nog complexer en omvangrijker medisch dossier van symptomen en aandoeningen, waarbij- in algemene zin, hart-en vaatziekten een aanzienlijke rol spelen. Ondanks deze realiteit probeer ik zo positief en optimistisch mogelijk te blijven. Carpe Diem. Uitgangspunt daarbij is grenzen te blijven verleggen en gebruik te maken van de mogelijkheden die nog wel uitvoerbaar zijn. Doorzettings-en relativerings vermogen op basis van wilskracht. Met de nodige creativiteit (en humor), maar realistisch en met een voortdurende risico-analyse, een prestatie neerzetten. Graag wil ik, met de nodige aanpassingen/beperkingen, deze sportieve individuele tegenactie –de beklimming van de Alp d’Huez met mijn E-Bike tourfiets, m.i.v. heden, promoten op de crowndfunding pagina van doneeractie.nl.

Doel is om de naamsbekendheid van deze twee aandoeningen te vergroten en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze, nog niet te genezen, ziektes FMD (50%) en SCAD (50%). Het totaalbedrag aan giften zal gedeeld worden door twee, elk 50%!

Een betere diagnostiek en regelmatige monitoring (controles) voor al deze patiënten – FMD en SCAD info folders bij alle huisartsen, hart- en vaatpoliklinieken (ziekenhuizen) zijn mijn belangrijkste wensdoelen voor deze publieksfinanciering.

Ik kies er bewust voor om van deze uitdaging geen groepsactiviteit te maken om ‘prestatiedruk’ te vermijden. Alleen mijn man zal me tijdens de beklimming begeleiden door me in mijn ‘slipstream’ te volgen. Een topprestatie omdat hij deze beklimming aflegd met zijn racefiets. Ooit deze Alp al eens beklommen, en om te voorkomen dat mijn E-bike accu halvewege leeg is, zal ik overwegend van de lichtste ondersteuning gebruik moeten maken. Een GoPro-actie camera zal mijn beklimming vastleggen incl. foto’s en deze zullen t.z.t. ook (selectief) gedeeld gaan worden. Ook zullen we ter voorbereiding wat langer op de Alp d’Huez verblijven om mijn lichaam de tijd te geven om te acclimatiseren (zuurstof!) aan 1800 a 2000 meter hoogte.

Tot slot het volgende. Mensen met een zeldzame(re) ziekte zijn vaker slechter af dan mensen met een veel voorkomende ziekte. Medische dossiers zijn soms niet up to date, en men ‘doolt’ tussen verschillende medische specialisten. Zij voelen zich alleen staan en niet begrepen en gesteund door medici. Resultaat: versnipperde zorg! Maar er is altijd licht aan de horizon, daarom klim ik omhoog. Voor al deze mensen! Generatie overschrijdend!

Ik dank U voor uw bijdrage en zal af en toe een kleine update posten zodat deze crowndfunding pagina zo actueel mogelijk blijft, ik reken op U!

Breaking news:

In verband met de verwachte slechte weersomstandigheden vrijdag de 28ste augustus en het daarop volgende weekend- heb ik de tegenprestatie met 1 dag vervroegd. Inmiddels kan ik U allen mededelen dat ik donderdag de 27ste augustus, gisteren dus- onder (toen nog) ideale omstandigheden de tegenprestatie-actie heb volbracht. Het was een zeer zware klim waarbij ik mezelf meer dan eens ben tegengekomen. Maar het is me gelukt. Met dank aan alle sponsoren en iedereen die deze individuele FMD en SCAD actie vanuit hun hart ondersteunden, zeg ik: we did it together/nous l’avons fait ensemble

Met vriendelijke groet,

Lucy

P.S. het rekeningnummer komt U misschien onbekend voor maar ik kan U geruststellen: het is een 100% digitale IBAN betaalrekening van Openbank -op dezelfde wijze beschermd als alle overige banken en valt eveneens onder de Europese wet 2014/49/EU. Ook is deze bank aangesloten bij het deposito-garantiefonds dat investeringen dekt tot €100.000. Een betaalrekening is gratis te openen en kosteloos te annuleren. En bedragen/giften worden zonder extra kosten gedoneerd, dus ideaal voor goede doelen.