Zoek de verschillen: hart- en vaatziekten m/v

Jij verdient toch ook de juiste zorg?
In Nederland sterven elke dag 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten, dat zijn elke dag 7 meer vrouwen dan mannen die eraan overlijden. In totaal sterven er 20.344 vrouwen per jaar aan deze aandoening. Dat is bijna één op de drie vrouwen (bron: CBS 2012). Toch is er weinig bekend over hoe hart- en vaatziekten zich uiten bij vrouwen, omdat het van oudsher wordt gezien als een mannenziekte.
Vrouwen met hart- en vaatziekten passen niet in het klassieke beeld dat er van de hart- en vaatziektenpatiënt bestaat, waardoor zij de juiste zorg mis kunnen lopen. En dat terwijl in Nederland hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn onder vrouwen.

Zo weten veel vrouwen bijvoorbeeld niet dat misselijkheid, extreme vermoeidheid, kortademigheid of duizeligheid ook symptomen kunnen zijn van een hartinfarct bij vrouwen. Doordat het meest bekende symptoom van een hartinfarct, een drukkende pijn in de borst, kan ontbreken bij vrouwen, herkennen zij een hartinfarct vaak niet op tijd, terwijl elke seconde telt.

Bijeenkomst Alliantie Gender & Gezondheid
De bijeenkomst van de Alliantie Gender & Gezondheid  van 30 september jl. was een groot succes. Een volle zaal in het Radboudumc liet zien hoe groot de belangstelling voor dit onderwerp is.  Tijdens de bijeenkomsten is er gefilmd. Bekijk hier de mooie compilatie met de boodschap van de Alliantie Gender & Gezondheid. Wilt u meer over deze avond teruglezen ga dan naar: ‘Zoek de verschillen: hart- en vaatziekten m/v’.   Aan de hand van diverse voorbeelden tijdens de bijeenkomst werd 30 september jl.  duidelijk dat de verschillen tussen mannen en vrouwen nog te weinig bekend zijn onder artsen.

Graag geeft prof. A. Maas samen met u meer bekendheid aan dit onderwerp. Helpt u mee? Dit kan door het organiseren van een lezing van Prof. A. Maas tot aan het organiseren van een gala ten gunste van Hart voor Vrouwen onderzoeksfonds Radboudumc.